Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekijken

Ds. M.H. de Boer

Voorganger: ds. de Boer                                                  

Ouderling van dienst: Martijn van Luijk                                       

Lezer: Wilco van der Laan                           

Piano:  Wilco van der Laan                                             

Samenzang:  fam. Doornbos

Thema: Jezus bij de wilde dieren.   

Liturgie:

Begroeting/votum

Gezang 148:1 ,2, 3, 4 Zie de zon, zie de maan Fam. Doornbos

Voorlezing van de Tien geboden en samenvatting van Jezus

Psalm 50:7, 11  

Gebed

Schriftlezing: Markus 1:1-15 Wilco van der Laan

Psalm 104:1, 6, 7   Fam. Doornbos

Tekst: Marcus 1:13c

Verkondiging           

Gezang 68:1, 3 Wij knielen voor uw zetel neer  

Dankgebed/voorbeden

Collecte Wilco

Lied 978:1, 3, 4  Liedboek 2013  Aan U behoort, o Heer der heren Fam. Doornbos

Zegen

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp


Middagdienst, aanvang 14.30 uur

Dienst online bekijken »

Voorganger: Opname morgendienst GKV Bedum Voorganger ds. van Rijswijk

Thema: Het is God menens met het gebod: heb je naaste lief!

Liturgie:
Votum Vrede-/zegengroet Opwekking 464 Wetslezing Psalm 34 Gebed Kindermoment Amos 5:10-27 Psalm 40 Preek Opwekking 510 Gebed Collecte Liedboek 871

X