Dienst online bekijken

Aanvang  09.30 uur

Voorganger: ds. C. van Dusseldorp Ouderlingen: Robert Mossel, Eelco Koehoorn Diaken: Martin Oosterhof Lezer: Frouke Postma Crèche: Rolienke v.d. Velde, Ziva Bos Collecte: 1: Diaconie 2: Kinderkerstfeest

Thema: ‘Respect voor Maria!’

Mededelingen Gedichtje + adventskaars Votum en groet Opwekking 462 Aan uw voeten Heer Wetslezing: Adventschallenge: 2 Psalm 80:1,10 Gebed Lezen: Lukas 1:26-38 Lezen: 1 Korintiërs 1:26-31 Online kinder/tienermoment Lied 464:3,4 Een engel spreekt een meisje aan Preek Lied 157a Mijn ziel maakt groot de Heer Gebed Collecte Psalm 43:4,5 Zegen

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp


Middagdienst, aanvang 14.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: ds. N. Dijksterhuis Ouderlingen: Robert Mossel, Eelco Koehoorn Diaken: Martin Oosterhof Lezer: Ali v.d. Laan Collecte: 1: Diaconie 2: Kinderkerstfeest

Thema: Jesaja, Jezus, wij: allemaal gezalfden.

Liturgie: Votum en zegen Psalm 135: 2, 3 Gebed Lezen: Jesaja 61. Liedboek 513 God heeft het eerste woord Tekst: Jesaja 61: 1-3 Verkondiging Liedboek 413 Grote God, wij loven U Geloofsbelijdenis van Nicea Opwekking 727 Mijn God ik kom naar U dan ben ik veilig Dankgebed en voorbede Collecten Liedboek 416 Ga met God en Hij zal met je zijn Zegen

X