Skip to main content

Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: Br.Eppo Doornbos

Thema:  Leesdienst over Lucas 4:1-4

Liturgie:

Votum/groetZingen Ps. 139 : 1, 11Wet / Tien GebodenZingen Ps. 32 : 1, 4, 5GebedLezen: Deuteronomium 8 : 1 – 6 en Hebreeën 4 : 11 – 16Zingen Opwekking 687 “Heer wijs mij uw weg” (Sela)Tekst: Lucas 4 : 1-4Zingen NLB gezang 539 1, 2, 5 “Jezus, diep in de woestijn”Preek over Lucas 4 : 1-4Zingen GK’06 Gezang 38 “Zoek eerst het koninkrijk van God” (in canon)GebedCollecte 1. Kerk / 2. Red een kindZingen Ps. 8 : 1, 3, 4, 6Zegen

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp

Middagdienst 14.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: ds.L.S.K.Hoogendoorn

Thema: HC 8

Liturgie:

votum en groet

GK ps. 48:3, 4 Wat ons van Sion was bericht / Wees, Sion, om Gods recht verheugd

gebed

lezen: Matteüs 28:16-20 en Titus 3:4-11

LB 348:6, 9       Uw teken spreekt – / Er is gedoopt! (= LvK-1973 gez. 335:6, 9)

preek: HC 8

LB 704:3          Lof, eer en prijs zij God (= GK-2006 gez. 141:3)

geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen (lezen)

GK-2006 gez. 109:3, 4  Lof zij het Lam, Gods metgezel / Aanbidt de Vader in het Woord

gebed

collecte

LB 705:1, 4       Ere zij aan God, de Vader / Halleluja, lof, aanbidding (= GK-2006 gez. 107:1, 4)

GK-2006 gez. 108        Halleluja, eeuwig dank en ere (=LvK-1973 gez. 257) (inleiding op zegen)

zegen