Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: Ds. Kees van Dusseldorp
ouderling van dienst: Jacob Heinneman
lezer: Ko de Witt
collecte: 1: Voedselbank Hoogezand 2: Stichting Woord en Daad samenzang: Dennis Wubs (opname)
zang: online zangers, fam. Bos, Annet Louters e.a.
pianospel: Wilco van der Laan

Thema: Wat de kerk nodig heeft…

Liturgie:
paaskaars
votum en groet
Psalm 134
wetslezing Psalm 119:60,62,65
gebed
Psalm 119a (GK17) Uw woord is een lamp voor mijn voet
lezen Exodus 18:13-27
lezen 1 Timoteüs 2:1-6
Opwekking 689 Spreek o Heer door uw heilig woord
preek Exodus 18:19-20
Gezang 246 (GK17) Nu bidden wij met ootmoed en ontzag gebed
collecte
Gezang 166:1,3,4 (GK06) Op bergen en in dalen zegen
zegen

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp


Middagdienst, aanvang 14.30 uur

opname morgendienst De Bron (GKV Harkstede-Meerstad)

Dienst online bekijken »

Voorganger: Ds. Sjoerd Heij

Thema: De dag van de HEER – een heilige dag, een dag van vreugde

Liturgie:
Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Votum Groet
GZ (LB13) 162: 1, 3, 5, 6 In het begin lag de aarde verloren
Wet
GZ (LB13) 169: 1, 6 De koning van Egypteland
Gebed
Lezen: Psalm 92:2-6
Lezen HC zondag 38
Lezen Jesaja 58
Preek GZ (GK17) 215: 1, 5 De dag van onze vorst brak aan
Gebed
Psalm 117
Zegen
Collecte

X