Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: Voorganger:                          ds. Kees van Dusseldorp
Ouderling van dienst:          Ido Kruizenga
Orgelspel:                              Annet Louters
Kindermoment:                   Lydia Thoma
Samenzang:                          Dennis Wubs (opnamen)
Zang:                                      fam. Mossel / gemeente-online-groep
Videobijdrage:                      fam. Van der Laan (S-dijk)
Lezer:                                     Frederika Penninga
Collecten:                             1: Zending 2: Artsen zonder grenzen

afkondigingen
aansteken paaskaars

Thema: Hoezo vrijheid van de Geest?

Liturgie:

votum en groet
GK06 167 – Samen in de naam van Jezus
wetslezing
Ps.33:4,5
gebed
lezen:  Hand.2:1-18; 37-40
kindermoment
Opw. 472 Geloof, hoop en liefde
lezen:  Rom.8:1-17
Ps.100
Preektekst: Rom.8:2. Thema: Hoezo vrijheid van de Geest?
Opw. 520 Wees mijn verlangen
gebed
collecte
zegenlied
zegen

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp


Middagdienst, aanvang 14.30 uur

Dienst online bekijken »

Voorganger: Ds.J.H.Soepenberg (Assen-Zuid)

Thema:  Pinksteren – een rijke oogst

Liturgie:

– begroeting
– votum en groet
– Ps. 87: 1M, 2V, 3M, 4V, 5A 
– gebed
– kindermoment 
– Bijbellezing: Handelingen 2:1-14
– overdenking
– ‘Laat ons samen één zijn’ (Sela)
– de 10 woorden als geboden die de Geest in ons hart schrijft
 – Opw. 427 (‘maak mij rein voor u’)
– dankgebed
 – Ps 67:1,2  
 – zegen

X