Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: ds.M.E.Buitenhuis (Noard Burgum)

Mededelingen K.K. :

Aan steken paas kaars

Muziek: opnames van Dennis Wubs

Zang : Fam.Doornbos

Lezen : Wilco van der Laan

Thema: Preek over Jesaja 2: 1-5                   

God belooft meer dan een droom

Liturgie:

begroeting

Ps. 25: 1, 2, 3  ‘k Hef mijn ziel in vast vertrouwen…              zanggroep fam. Doornbos

wet

Ps. 33: 5          De grote Schepper aller dingen beziet vanuit het hemels licht…

gebed

lezen Jesaja 2: 1-5

LB 447            Het zal zijn in de laatste der tijden                    zanggroep fam. Doornbos

preek

LvdK 26         Daar is uit ’s werelds duist’re wolken                  zanggroep fam. Doornbos

gebed

collecte

GK 157           Eens zal er vrede zijn

                                    opname Dennis: https://www.youtube.com/watch?v=M-TyDy6Rslg

zegen

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp


Middagdienst, aanvang 14.30 uur

Dienst online bekijken

Opname GKV Bedum

Voorganger: Ds. M. van Rijswijk

Thema:

Liturgie: Votum Vrede-/zegengroet

LB 441: 1, 2 Hoe zal ik U ontvangen

Wet voor kinderen

LB 441: 4, 5 Van boeien die mij bonden

Gebed

Bediening van de doop

Ps. 105:5

Ps. 134:3 (oude berijming)

Opwekking aan de gemeente

Dankgebed

Opwekking Kids 233 God heeft een plan met je leven

Lezen Psalm 100 DNP 100: 1, 2, 3

Preek

Opw. 733 10,000 redenen

Gebed

Sela God, U bent mijn God

Zegen

X