Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: ds.L.G.Boonstra

Thema:  De verloren zonen.

Liturgie:

Welkom en mededelingen.

VOTUM/VREDEGROET.

Psalm 27:1.

WET.

Psalm 27: 6. GKv-bundel.

GEBED.

Moment met dia.

LEZEN: Lucas 15: 11-32 NBV (ook tekst)

Liedboek (oud), gezang 432: 1 en 2. Wat God doet, dat is welgedaan..

PREEK.

Gezang 237: 1, 3 en 5, GKv bundel 2017. God enkel licht..

DANKGEBED.

COLLECTE (bij de utigang).

Opwekking 599. Nog voordat je bestond..

Zegen.

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp

Middagdienst 14.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: Br.Jan Evenhuis

Thema: Een boog in de wolken als teken van trouw.

Liturgie: Votum en groet
Zingen: Psalm 19 : 1 en 4 (Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend)
Gebed
Lezen: Genesis 7 : 11 – 8 : 14
Zingen: Psalm 36 : 2 (Uw goedheid, Heer, is hemelhoog)
Lezen: Genesis 8 : 15 – 21 en 9 : 7 – 16
Zingen: Psalm 104 : 2  (Gij grondvest het heelal, houdt het in stand)
Preek over Genesis 9 : 14 en 15
Zingen: Opwekking 770 (Ik zal er zijn)
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 232 : 1 en 4 (Op bergen en in dalen)
Gebed
Collecten
Zingen: NLB 425 (Vervuld van uw zegen)
Zegen

X