Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: Kees van Dusseldorp

Thema: Goed nieuws in een slechte tijd

Liturgie Kandelaarkerk, morgendienst 25 oktober 2020
Voorganger: Kees van Dusseldorp
Ouderling: Albert Lok
Lezer: Frannie Schoonveld
Collecte: 1: Voedselbank Hoogezand 2; Platform Kerk & Aardbeving
Orgel: Eelco Koehoorn
Zang: archief / familie Harmanny / kinderen

*  Gezang 239 ‘k Stel mijn vertrouwen
groet
Psalm 55:9
verbondsvernieuwing
Opwekking 624 Wees genadig
gebed
lezen: Markus 13:1-13
lezen: Romeinen 10:9-17
Liedboek 802 Door de wereld gaat een woord
verkondiging Markus 13:10
Psalm 2:1,2
gebed
Liedboek 995 O Vader, trek ons lot U aan
collecte
Psalm 97:3,4,5
zegen Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp


Middagdienst, aanvang 14.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: Opname GKV Beilen Voorganger Ds. Havinga

Thema:

Liturgie: Our God is an awesome God

Gebed Wet

Ps.65:2 L.

1 Joh.5:13-21

T. 1 Joh.5:16-17

Preek Opw.642 Al mijn zonden, al mijn zorgen

Gebed en voorbede

Gezang 177 Heer, U bent mijn leven

Collecte Opw.746 De God van de vrede

Zegen

X