Aanvang; 9.30 uur
online meekijken

Voorganger: Eelco Koehoorn
Ouderling: Koen v.d Velde & Ebe Jan de Haan
Lezer: Annette de Witt
Orgel: Bert Geertsema
Crèche: Arnold Doornbos & Edine v. Dusseldorp
Collecte: 1: Diaconie 2: Eleos

Votum, zegengroet en amen
Psalm 42: 1,2,5 en 7
De Wet
Psalm 81: 6,7 en 8
Gebed
Schriftlezing: Exodus 1
Johannes de Heer 132 :1,3,5 en 6 Heer ik hoor van rijke zegen
Preek: De ware Vrijheid
Johannes de Heer 210 : 1,2 en 3 Kom tot Uw Heiland toef langer niet
Dankgebed
Collecte: Psalm 134: 1,2 en 3 (met bovenstem)
Zegen

Middagdienst: Aanvang 14.30

Voorganger: Jan Evenhuis
Ouderling: Koen v.d Velde Ebe Jan de Haan
Lezer: Annelie Penninga
Muziek: Opnames
Collecte: 1: Diaconie 2: Eleos

online meekijken

1. Votum en groet.
2. Zingen: Ps. 89 : 4 en 5 (Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk?)
3. Gebed
4. Zingen: GK 243 : 1-4 (Heer, ik kom tot U)
5. Lezen: Lukas 8 : 22-25
6. Zingen: LB 904 : 1 en 3 (Beveel gerust uw wegen)
7. Preek over Lukas 8 : 25a
8. Zingen: GK 238 : 1, 2 en 3 (Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser)
9. Geloofsbelijdenis
10. Gebed
11. Collecten
12. Zingen: Ps. 150 : 1 en 2 (Loof de Heer uw God alom)
13. Zegen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

X