Geen categorie

Zondag 25 april

Morgendienst aanvang 09.30 online meeluisteren: www.kerkdienstmeebeleven.nu

Voorganger:Br.Eppo Doornbos Ouderling: Douwe Bolhuis Lezer: Ali v.d. Laan Muziek: Gloria/Henk Collecte: 1: Hulpverlening classiskerken 2: Stichting Mensenkinderen

Thema: Broodkruimels

Votum en groet Zingen: Ps. 13: 1 en 4 Wet Zingen: Ps. 123: 1 Gebed Kindermoment Kinderlied God kent jou vanaf het begin Inleiding op de Schriftlezing Lezen: Matteüs 15 : 21-28 Preek over: Matteüs 15 : 21 – 28 Liedboek 534 : 1-4 Hij die de blinden weer liet zien Dankzegging en voorbede Collecte Gezang 211 : 1-3 Wij knielen voor uw zetel neer Zegen

Middagdienst Aanvang 14.30 online meeluisteren: www.kerkdienstmeebeleven.nu

GKV Assen-Marsdijk Voorganger: ds. Schipper Votum en zegen psalm 63:2 Wet Gezang 169: 1, 2, 3 Gebed Bijbellezing: Mattheus 5: 17-20 en 43-48 Opwekking 767 Familie Preek over Matt 5:43-48 Opwekking 705 Toon mijn liefde Collecte Gebed Zegen

X