Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger:  Kees van Dusseldorp
ouderling van dienst: Douwe Bolhuis
lezer: Gert-Jan Doornbos
collecte: 1: Steun aan classiskerken 2: Mercy Ships
muziek: Henk van Dusseldorp
zang: diverse


* In deze dienst maken we gebruik van Mentimeter. Mensen kunnen thuis op een paar momenten meedoen met hun telefoon.

Thema:Wat betekent verlossing voor je?

Liturgie: votum en groet
Ps.62:1,4,5  
verbondsvernieuwing
Gezang 189:1,2,4 Hoe zal ik Hem bezingen
gebed
lezen:    Johannes 5:1-18
    Kolossenzen 3:15-17
Gezang 163 Dit huis, een herberg onderweg
kindermoment
preek
Psalm 116:7,8,9,10
geloofsbelijdenis
Lied: Uw wil geschiede
gebed
collecte
Lied 913 Wat de toekomst brengen moge
zegen

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp


Middagdienst, aanvang 14.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger:ds.Th.Havinga

Thema:   

Liturgie:

1.      Votum en groet

2.      Z. Opw.194 (U maakt ons één)

3.      Gebed

4.      Wet

5.      Z. Ps.147:7

6.      L. Kolossenzen 1:1-11

7.      T. Kolossenzen 1:9-11

8.      Preek

9.      Z. Liedb.653:1 en 7 (U kennen, uit en tot U leven)

10.  Gebed

11.  Collecte

12.  Z. Opw.136 (Abba, Vader, U alleen)

13.   Zegen

X