Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekij Voorganger: ds. Buitenhuis Ouderling van dienst: E.J. de Haan H. Nijboer Lezer: Henk van Dusseldorp Samenzang: Statement Muziek : Bert Collecten: 1. Diaconie 2. Eleos ken

Voorganger: ds. Buitenhuis

Ouderling van dienst: E.J. de Haan H. Nijboer Lezer: Henk van Dusseldorp Samenzang: Statement Muziek : Bert Collecten: 1. Diaconie 2. Eleos

Thema: Wat is geloven?

Liturgie:

begroeting

Ps. 143: 6, 8   Ik strek naar U mijn beide handen                             => zangroep

wet

Ps. 139: 1, 2   HEER, U doorgrondt mij van omhoog

            opname Dennis Wubs: https://www.youtube.com/watch?v=g2PdCnGBfRM

gebed

lezen Psalm 71

Ps. 71: 1, 12   Bij U, o HEER, berg ik mijn leven…

            opname Dennis Wubs: https://www.youtube.com/watch?v=6K4ABqxpJDA

tekst HC Zondag 7

preek

Opw. 518                   Heer, U doorgrondt en kent mij                    => zangroep

gebed

collecte

GK 177: 1 – 4            Heer, U bent mijn leven

            opname Dennis Wubs: https://www.youtube.com/watch?v=J7Xzd5spUP4

zegen

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp


Middagdienst, aanvang 14.30 uur

Dienst online bekijken »

Voorganger: Opname morgendienst GKV Bedum Voorganger Ds. van Rijswijk

Thema: Jezus stelt zich nog een laatste keer voor

Liturgie: Votum

Vrede-/zegengroet

Ps. 89: 8, 11, 13

Gebed

Jongerenmoment

Op. 22:6-21

Opw. 609 Heer U bent heilig

Preek LB 908 Ik heb u lief o mijn beminde

Belijdenis LvK 296 Ik kom met haast Gebed

Sela Maranatha

Zegen

X