Morgendienstaanvang  09.30 uur

Dienst online bekijken

Voorganger: ds. C. van Dusseldorp, start nieuwe seizoen

Thema:

Liturgie:

Gebedspunten kun je doorgeven via 06-25122783
** Geven aan de collectes kan via IBAN NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. Kerk Schildwolde of via de GIVTapp

Middagdienst, aanvang 14.30 uur

Dienst online bekijken ยป

Voorganger:

Thema:

Liturgie:

X