De kerkenraad heeft besloten om weer ruimte te geven aan kerkgangers. Vanwege de anderhalvemeter-afstand kunnen er maar een beperkt aantal mensen in de kerkzaal. Daarom maken we ook gebruik van de Kandelaar en van de Ark, waar mensen de kerkdienst via het scherm samen kunnen meemaken. Dit blijft behelpen. Maar het geeft wel de mogelijkheid om op zondag weer ‘naar de kerk’ te gaan en anderen te zien en te spreken.

Uitgangspunten

Het gaat om een mogelijkheid om de kerkdienst mee te maken in de gebouwen. Ieder is vrij om hier gebruik van te maken of niet. Als je klachten hebt die met corona te maken zouden kunnen hebben, blijf je thuis of meld je weer af. Als je komt, gaan we ervan uit dat je echt geen klachten hebt.
Voor het gebruik van de gebouwen is op basis van de overheidsmaatregelen en landelijke adviezen een officieel gebruiksplan geschreven. De belangrijkste regels staan hieronder. We gaan ervan uit dat je je ervoor inzet om de richtlijnen na te leven. Hiervoor doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid.

Aantal kerkgangers

Omdat we een grote gemeente zijn, bouwen we het aantal kerkgangers stapsgewijs op. Zo bouwen we gaandeweg ervaring op met de organisatorische kant.

  • In september maximaal 100 kerkgangers (60 in de kerkzaal en 40 in de Kandelaar).
  • In oktober bouwen we uit naar 150 kerkgangers (70 kerkzaal, 50 Kandelaar en 30 Ark).
  • Vanaf november gaan we naar 200 kerkgangers in de drie gebouwen (80 kerkzaal, 70 Kandelaar, 50 Ark).

Deze plannen zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen en van de ervaringen. Als 200 plaatsen uiteindelijk te weinig blijkt te zijn, gaan we op zoek naar een vierde locatie.

Opgeven noodzakelijk

Iedereen die een dienst wil bijwonen, moet zich opgeven. Alleen op die manier kunnen we teleurstellingen voorkomen en voldoen we aan de overheidsregels. Opgaven moeten uiterlijk woensdag binnen zijn.
Er wordt aan gewerkt dat je je kunt opgeven via de website. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Anky Kruizenga is beschikbaar om de aanmeldingen te verzamelen. Je kunt je opgeven door haar een email te sturen met daarin je gegevens: je naam, het aantal personen, je telefoonnummer en je wijk. Als je geen email hebt, mag je Anky ook bellen: 0598-431875. Ook gasten kunnen worden opgegeven: ze zijn van harte welkom!
Op donderdag of vrijdag krijg je bericht in welk gebouw je wordt verwacht. Mocht het maximum aantal zijn bereikt, dan wordt je naam genoteerd voor de daarop volgende zondag.
Je kunt ook aangeven als je alle zondagen van plan bent om te komen. We rekenen er wel op dat je bijtijds aangeeft als je er een keer niet bent, zodat je plek voor een ander kan worden gebruikt.

Verdeling over de gebouwen

Er is een wijkindeling gemaakt voor de volgorde van plaatsing. We beginnen vooraan in het lijstje met plaatsing in de kerkzaal, daarna in de Kandelaar en tenslotte in de Ark.
13 sept.         wijk 1,2,3,4,5,6
20 sept.         wijk 3,4,5,6,1,2
27 sept.         wijk  5,6,1,2,3,4
4 okt.             wijk 2,3,4,5,6,1
11 okt.           wijk 4,5,6,1,2,3
18 okt.           wijk 6,1,2,3,4,5

Opzet kerkdiensten

Vooralsnog blijven de kerkdiensten dezelfde opzet houden als in de afgelopen maanden: we werken met opnamen of met voorzangers en proberen daarin voldoende variatie te houden. De voorganger richt zich zowel op de aanwezigen als op de camera voor de mensen in de andere gebouwen en thuis. Er is geen mogelijkheid om met contant geld een bijdrage in de collecte te doen.
’s Middags blijven we nog een poosje doorgaan met het uitzenden van een kerkdienst uit de regio. De gebouwen zijn dan niet toegankelijk.

Richtlijnen gebouwen

  • Je houdt anderhalve meter afstand tot andere mensen. Let hierop bij het binnenkomen, het zoeken van een zitplaats en het uitgaan. Dit geldt ook voor het napraten in de hal of buiten!
  • Je ontsmet je handen bij het binnenkomen, neemt een eventuele jas mee naar je zitplaats en probeert toiletbezoek te vermijden.
  • Je zingt niet hardop mee. (We bekijken steeds wanneer we hierin meer ruimte kunnen geven. Maar het landelijke advies is nog steeds: liever niet hardop zingen door de gemeente.)
  • Je volgt de aanwijzingen op van de gastvrouwen en gastheren, die te herkennen zijn aan een gekleurd hesje.

Ingangen en uitgangen

Wie in de kerkzaal een plek heeft, gaat via de hoofdingang aan de Hoofdweg naar binnen. Voor het verlaten van de kerkzaal worden na afloop van de dienst aanwijzingen gegeven.
Wie in de Kandelaar een plek heeft, gaat via de grote ingang bij de keuken naar binnen. Het uitgaan gaat via de deur bij het podium. Tijdens de dienst staan de deuren naar de hal open om voor voldoende ventilatie te zorgen.
Bij de Ark is geen risico op kruisende verkeersstromen. Binnenkomen en uitgaan gaan via de hoofdingang. 

Vrijwilligers

We zoeken extra vrijwilligers die op zondag als gastvrouw of -heer wil helpen om mensen hun plek te wijzen en zonodig te herinneren aan de richtlijnen. Hoe meer mensen hierbij willen helpen, hoe gemakkelijker het wordt. We roepen in het bijzonder de jongeren op om zich hiervoor op te geven. Je kunt je aanmelden bij de BAB.

Overige zaken

De kerkenraad denkt na over de mogelijkheid om later dit najaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ook bezint de kerkenraad zich erop hoe we op zondagmiddag weer vanuit onze eigen gebouw samenkomsten kunnen opstarten. We kunnen niet alles tegelijk organiseren, maar gaan hiermee wel verder.
Ook voor de zalen in de Kandelaar is een gebruiksplan geschreven (aantal mensen per zaal, schoonmaak, ventilatie enz). Hou er rekening mee, dat er veel minder mensen in een zaal passen. Je kunt contact opnemen met de koster als je hier meer informatie over wilt hebben, of als je een zaal wilt gebruiken.

Tenslotte

De plannen zijn altijd voorlopig. We willen leren van onze ervaringen. Dat zal misschien tot aanpassingen leiden. Vragen, suggesties of opmerkingen zijn van harte welkom: mail, bel of praat met een van de leden van het coronateam. Uiteraard houden we de landelijke regelgeving in de gaten. Mochten er tussentijds wijzigingen komen dan word je daarover geïnformeerd via de nieuwsbrief en via de website.

Bij alles beseffen we dat we wel plannen kunnen maken, maar dat alles staat onder het voorbehoud van Jakobus: ‘als de Heer het wil en wij leven’. We bidden om Gods zegen over onze plannen en hopen van harte dat de mogelijkheden om kerk te zijn toenemen.

Hartelijke groet van het coronateam.

X