Als je een psalm, lied of gezang graag wilt horen: laat het weten!
Onze organisten en pianisten zullen proberen dit voor of na de online dienst te spelen in de kerk. Ze kunnen niet precies toezeggen op welke zondag jouw lied wordt gespeeld, maar het wordt dan binnenkort zeker ten gehore gebracht. De muziek in de kerk begint meestal al 09.15 uur.
Opgave graag toesturen naar Annet Louters.

X