Tijdens de vakantie van koster Marjan, van 16 tot 30 augustus, kunt u in voorkomende gevallen terecht bij Pieta en Gerrit Sander. tel. 422219.
En in verband hiermee komt de eerstvolgende Band niet op 28 augustus maar op 4 september.
Uiterlijke inleverdatum copy: maandag 31 augustus.

X