Wij willen graag samen God groot maken en Hem prijzen door middel van liederen. Daarom zal er, zo de Heer het wil, een sing-in plaatvinden. Dit zal gebeuren op 30 augustus om 16:00 op een stuk land bij ‘Groencentrum Freek van der Wal’ ; Damsterweg 22a in Siddeburen. Er worden liederen gezongen uit verschillende bundels en ook is er aandacht voor de kinderen, dus die zijn ook van harte welkom. Er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten. Wat overblijft wordt aan een goed doel geschonken. In verband met de coronarichtlijnen zult u afstand moeten houden van mensen buiten uw huishouden. Wij zorgen ervoor dat dit mogelijk is, maar we doen ook een beroep op uw verantwoordelijkheid: Mocht u klachten hebben die kunnen verwijzen naar corona, dan verzoeken wij u thuis te blijven.

Er zijn 200 plekken en we moeten mensen registreren, dus opgeven is verplicht! U kan zich opgeven (met hoeveel personen u komt) bij Laura Mossel via 0644384361 (een appje mag natuurlijk ook).  U kan u opgeven tot en met woensdag 26 augustus. Vol = vol.

Zou u willen luisteren naar de mensen in oranje hesjes? Zij zullen u de weg wijzen en u vragen of u gezond bent. En wilt u uw eigen stoel meenemen?

We hopen u te zien!!

X