De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1 september a.s. wijksgewijs weer mensen toegang te geven tot de erediensten in de kerkzaal. Voordien kunnen alleen bij bijzondere diensten meerdere mensen in de kerkzaal aanwezig zijn, zoals bij openbare geloofsbelijdenis, bevestiging ambtsdragers, doop enz.
Voor de maanden juli en augustus is de Kandelaar beschikbaar voor kringen of groepen om samen een online dienst mee te maken. Binnen de kringen zal worden gepeild of hieraan ook daadwerkelijk behoefte bestaat.
Voor het bijwonen van online diensten in de Kandelaar zijn duidelijke richtlijnen opgesteld in de vorm van een Corona-protocol, want we willen natuurlijk Gods woord verspreiden, niet het virus.
We vragen van ieder om zich hier actief aan te houden. Op basis van de ervaringen kunnen de richtlijnen worden aangepast.

X