Eredienst

Zoals je misschien hebt gehoord, heeft de overheid de adviezen voor kerken aangescherpt. Het coronateam heeft daarom besloten dat op de komende twee zondagen (11 en 18 oktober) de kerkdienst alleen online te volgen is: er worden geen kerkgangers toegelaten tot de kerkzaal of de Kandelaar. Uiteraard zijn medewerkers aan de dienst wel aanwezig.

Kandelaar

Verder willen we graag je medewerking vragen om de hal van de Kandelaar zo leeg mogelijk te houden. Daar ontstaan regelmatig situaties waarin de anderhalve meter niet kan worden bewaard. Maak geen gebruik van de kapstokken, maar neem je jas mee naar de zaal waar je moet zijn. En blijf niet hangen in de hal om een ander te spreken, maar loop direct door.

Jeugdwerk

Tenslotte: er komen soms vragen of het jeugdwerk wel door kan gaan. Als coronateam volgen we hierin de richtlijnen voor de middelbare scholen. Dat betekent: afstand houden tot mensen van 18 jaar en ouder en ramen en/of deuren open van de zaal die gebruikt wordt. We kunnen ons voorstellen dat dit een teleurstelling voor je is. Dat is het voor iedereen. Toch lijkt het ons goed om op deze manier als kerk mee te werken aan het beleid van de overheid om de toename van de besmettingen tot staan te brengen. Mocht de apparatuur thuis niet goed werken, geef dan even een seintje aan je wijkambtsdrager of aan een van ons.

Met hartelijke groeten,
het coronateam

X