Iemand wees mij erop, dat ik vooral aandacht geef aan de moeiten van de huidige tijd: beperkingen, vermoeidheid, eenzaamheid, ziekte, onzekerheid. Maar heeft deze tijd ook geen lichtpuntjes en nieuwe mogelijkheden?

Ik vond dat een terechte opmerking. In Marcus 13:28 zegt Jezus dat je de aangekondigde rampen ook kunt zien als een vijgenboom die uitloopt en de zomer aankondigt: positieve tekenen dus in verschrikkelijke gebeurtenissen.

Het is goed om ook te letten op wat in deze coronatijd aan goede dingen zichtbaar wordt – zonder afbreuk te doen aan de moeiten en de zorgen. Meer bezinning, minder verplichtingen, meer waardering voor wat vanzelfsprekend leek, meer afhankelijkheid en verwachting van God. Ik hoop dat deze – voor veel mensen moeilijke tijd – je ook geestelijke winst brengt. 
Kees van Dusseldorp

Van de BAB en het beamteam

In de afgelopen weken was de kwaliteit van beeld en geluid niet optimaal. Er wordt hard aan gewerkt om de apparatuur goed af te stellen

Online diensten

‘s Morgens wordt er een online dienst gehouden waarin Ds. Van Dusseldorp voorgaat. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nu
Collectes:
1 Kerk
2 Dorcas
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. kerk Schildwolde. Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van een kerkdienst uit de regio.
De landelijke diensten op beleefmee.nl 

X