De laatste gewone kerkdiensten in onze kerk waren op 11 maart, biddag voor gewas en arbeid. Met een preek over 1 Koningen 3 wees ik op het mooie gebed van Salomo: ‘Geef mij een opmerkzame geest, een luisterend hart.’
In de komende week is het dankdag. We vieren die in een compleet andere wereld. Misschien is dankbaarheid niet je eerste gevoel op dit moment. En toch is het goed dat dankdag voor gewas en arbeid op ons rooster staat. Het helpt om niet te verzanden in bezorgdheid. Om te danken is een opmerkzame geest en een luisterend hart nodig om de goede dingen te ontdekken. Ik wens je toe dat je in het dagelijks leven de aanwezigheid van God blijft opmerken.
Kees van Dusseldorp

Online diensten

‘s Morgens wordt er een online dienst gehouden waarin Ds. Van Dusseldorp voorgaat. Je kunt de dienst meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nu
De collectes zijn bestemd voor
1: Theologische Universiteit
2: Stichting Present
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. kerk Schildwolde. Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van GKV Groningen uit, met als voorganger Ds. IJbema.
De landelijke diensten kun je volgen op beleefmee.nl Dokkum – CGK-kerk ‘De Oase’ met Ds. Ton van der Wekken.

X