Vakantie! Voor de kinderen en de scholieren is het nu begonnen. Sommige gezinnen gaan weg. Anderen blijven thuis. Recreatie – dat betekent vandaag vrijetijdsbesteding. Letterlijk betekent het ‘herschepping’ en verwijst het naar Gods nieuwe wereld. Ik wens je toe dat je daarvan iets ervaart in de komende tijd: op adem komen, genieten van de natuur, tijd hebben voor de dingen waar je anders niet aan toekomt. Ik wens je toe dat je daarin iets van de vrijheid en blijdschap ervaart die God je in Christus heeft gegeven. Kees van Dusseldorp

Online diensten
In de morgendienst lezen we verder uit Exodus 18:13-27. Lessen uit de woestijn: wat is nu werkelijk belangrijk om gemeente van God te zijn? Het thema is: ‘Wat de kerk nodig heeft…’. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
Als middagdienst zenden we om 14.30 uur via onze kanalen de morgendienst uit vanuit De Bron (GKV Harkstede-Meerstad). Ds. Sjoerd Heij preekt over ‘De dag van de HEER – een heilige dag, een dag van vreugde’.
De landelijke diensten op beleefmee.nl zijn in de komende weken openlucht-diensten. Komende zondag gaat ds. Pier Poortinga (GKV Zeewolde) voor. Het thema is: ‘Hoe royaal is Jezus?’

Gebedstelefoon
We zijn blij met je suggesties voor dankzegging en voorbede! Je kunt ze van tevoren of tijdens de dienst doorgeven op de gebedstelefoon: 06-25122783.

Collecten
De collecten zijn zondag bestemd voor
1: Voedselbank Hoogezand en 2: Stichting Woord en Daad.
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 tnv Geref. kerk Schildwolde. Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

X