Er is veel onrust in Nederland. De tegenstellingen lijken toe te nemen, niet alleen over coronamaatregelen, maar ook over racisme in onze maatschappij, over stikstofregels en milieubeleid. Meningen worden scherp tegenover elkaar gezet in de (sociale) media, vaak met de nodige persoonlijke opmerkingen erbij. Ook in een gesprek kan een negatieve opmerking over een ander gemakkelijk worden gemaakt. Elkaar opzoeken om met elkaar te praten en van elkaar te leren kost misschien meer energie, maar levert veel meer op! Laten we ons als christenen op dit punt onderscheiden. Leven we niet allemaal van Gods genade? Ik hoop dat je je ervoor inzet om de ander te begrijpen en voor hem/haar te bidden, ook als je het niet met elkaar eens bent.
Kees van Dusseldorp

Langzaamaan meer mensen in de dienst

Zondagmorgen doet Jouke Postma openbare geloofsbelijdenis. In de kerkzaal zullen wat meer mensen aanwezig zijn: familieleden en een paar vrienden. Als de omstandigheden het toelaten zullen we na de vakantieweken het aantal aanwezigen uitbreiden.
Het is de bedoeling om op 23 augustus over te gaan tot de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Daarna zullen ook de doopbedieningen een plek krijgen. Uiteraard onder voorbehoud van gezondheid, overheidsmaatregelen en Gods leiding.
Je kunt nu al in kleine groepen de online diensten volgen. Kijk hier voor meer informatie.

Meedoen aan de diensten?

Het is fijn om te merken dat we een gemeenschap vormen doordat mensen iets bijdragen aan de onlinedienst. Ook jouw bijdrage wordt op prijs gesteld!
– Filmpje opnemen? Stuur een mail aan Henk Gernaat.
– Verzoeknummers voor of na de dienst? Of meedoen aan de online samenzang? Stuur een mail aan Annet Louters.
– Gebedstelefoon: suggesties voor dankzegging en voorbede graag naar 06-25122783.

Online diensten

In de morgendienst van zondag a.s. staat de openbare geloofsbelijdenis centraal. Ik hoop te preken vanuit Romeinen 5:1-2 onder het thema ‘Geloof brengt vrede’. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst uit vanuit GKV Onnen (icm GKV Haren). Ds. Lucius de Graaff is de voorganger. Het thema van de dienst: ‘Een leviet verkoopt zijn akker’.
De landelijke diensten op beleefmee.nl zijn in de komende weken openlucht-diensten. Komende zondag gaat ds. Pier Poortinga (GKV Zeewolde) voor. Het thema is: ‘Gods nieuwe wereld: een vrolijk knuffelparadijs?’

Let op!
Wil je voor zondagmorgen ook je mobiele telefoon klaarleggen? Op drie momenten tijdens de dienst wordt je inbreng gevraagd via www.menti.com. De bijbehorende code komt tijdens de dienst in beeld. Je kunt meedoen met je telefoon, of met tablet, laptop of PC.

X