Ik vind het bijzonder om in deze tijd met de brief aan de Filippenzen bezig te zijn. Ik heb nog steeds het gevoel dat we in een vreemde wereld leven. Steeds letten op de afstand tot een ander voelt ongemakkelijk en tegennatuurlijk. Ik hoop ook dat ik dat ongemakkelijk blijf vinden, hoe belangrijk het ook is om de anderhalve meter te bewaren. Het stelt ons voor veel puzzels in ons kerk-zijn: de diensten, het jeugdwerk, de gemeenschap, het werk van ambtsdragers. Het is heerlijk om dan in de preekvoorbereiding weer bezig te zijn met onze Redder en Heer: Jezus Christus. In de preken mag ik daar iets van doorgeven. Met de bede dat wij in Hem goede moed, wijsheid en liefde ontvangen voor ons leven.

Kees van Dusseldorp

We gaan weer naar de kerk!

In deze weken zijn er al steeds meer kerkgangers tijdens de dienst aanwezig. De kerkenraad heeft nu besloten om vanaf 13 september elke dienst de mogelijkheid te bieden om naar de kerk te komen. We bouwen dit langzaam op: eerst 60 kerkgangers in de kerkzaal en 40 in de Kandelaar. Als dat goed gaat kunnen we het aantal een paar weken later uitbreiden. Hierbij mogen we ook gebruik maken van de Ark (de ‘synodale’ kerk), die door fam. Heinneman hiervoor ter beschikking is gesteld. Uiteindelijk kunnen we met deze ruimtes doorgroeien naar ongeveer 200 kerkgangers. 

De bedoeling is dat iedereen die wil komen, zich kan opgeven. Per wijk krijgen mensen een plek in de kerkzaal of in de Kandelaar. Als het maximum aantal bereikt is, wordt je naam opgeschreven voor de daarop volgende week. 

Volgende week verschijnt de Band. Daar zal precies in staan hoe het wordt geregeld, hoe je je kunt opgeven en welke richtlijnen er in de gebouwen gelden. Alle plannen blijven natuurlijk onder voorbehoud dat de overheidsmaatregelen niet worden aangescherpt. 

De kerkenraad gaat binnenkort ook overleggen hoe we op zondagmiddag weer iets vanuit ons eigen gebouw kunnen uitzenden. Tot die tijd blijven we ’s middags een dienst uitzenden van een kerk uit de regio. 

We zijn heel blij dat we deze plannen kunnen maken! We bidden dat de Heer er zijn zegen aan verbindt en dat de diensten het geloof en de gemeenschap versterken en bijdragen aan de eer van Jezus Christus. 

Online diensten 

In de morgendienst worden twee kindjes gedoopt. Het is altijd bijzonder dat we getuige zijn van Gods persoonlijke belofte aan deze twee kleine kinderen. En het is ook heel fijn om te ervaren dat het werk van God doorgaat, ook in deze tijd! Familieleden en vrienden hebben de mogelijkheid om erbij te zijn, gedeeltelijk in de kerkzaal, gedeeltelijk in de Kandelaar. Zo bouwen we meteen ook wat ervaring op met het gebruik van de kerkzaal. 

De preek komt op uit Filippenzen 2:12-18 onder het thema: ‘Wat doet God en wat doe jij?’ Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nl.  

Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van de CGK te Winschoten. De voorganger is ds. Gurbe Huisman en het thema is: ‘Let op je woorden’. 

De landelijke dienst op www.beleefmee.nl is zondag voor het laatst een openlucht-dienst en begint om 10:30 uur. Ds. Pier Poortinga preekt onder het thema ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. 

X