Ik heb het gevoel dat de verschillen in ons land heftiger worden. Op de sociale media zijn felle discussies te lezen over de coronamaatregelen. Wat de een onzin vindt, roept bij de ander onrust op. Ook binnen de kerk, en vast ook wel binnen de gezinnen, worden zulke discussies gevoerd. Niet altijd zijn er argumenten of feiten aan de orde, of worden ze tegen elkaar gebruikt. Dan nemen gevoelens en emoties het over. Het is mooi dat er discussies zijn: zo ben je erbij betrokken. Let er wel op dat je in contact blijft met elkaar en ook respectvol over anderen spreekt. Daarbij hoort ook zorgvuldigheid in het spreken over onze overheid!
Kees van Dusseldorp

Online diensten
In de morgendienst wil ik graag verder gaan met het lezen uit de eerste fase van de woestijnreis. Komende zondag over Exodus 18:1-12 onder het thema: ‘Als familie verbonden’. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de dienst uit vanuit de Martyriakerk (GKV Bedum). Ds. Marten de Vries preekt over ‘David in Gat’ (Psalm 56).
De landelijke dienst op beleefmee.nl komt deze week vanuit De Burcht (GKV Barneveld). Ds. Atze Buursema gaat voor en preekt over: ‘Op de drempel van de nieuwe tijd’.

Gebedstelefoon
Je suggesties voor dankzegging en voorbede zijn van harte welkom! Je kunt ze van tevoren of tijdens de dienst doorgeven op de gebedstelefoon: 06-25122783.

Collecten
De collecten zijn zondag bestemd voor
1: Kerk en 2: Stichting Gave.
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 tnv Geref. kerk Schildwolde.  Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

X