Zondagochtend a.s. mag ik een preek lezen van Ds. At Kramer van de GKV Amersfoort. Misschien valt het u op dat ik graag preken van hem gebruik. De thema’s die hij aan de orde stelt en de wijze waarop hij formuleert spreken mij steeds opnieuw weer aan. Raak en to-the-point, maar ook herkenbaar en soms ontroerend dichtbij.
Deze keer gaat het over de zegen. Wat is een zegen eigenlijk? Soms lijkt het een beetje op een magische formule. Beetje vaag. Meer een soort wens.
Toch is dat niet waar: als de HERE zegent, dan is zijn zegen heel concreet, heel echt en tastbaar. Gods zegen is krachtig en vervult je hart met levend water. Zo word je zelf ook een bron van zegen voor anderen.
Daar gaan we zondagochtend over nadenken, en al die mooie liederen zingen over de zegen van onze Here!
Hartelijke groet en graag tot zondag,
Eelco Koehoorn

Online diensten

‘s Morgens om 09.30 uur wordt er een leesdienst gehouden waarin Eelco Koehoorn voorgaat. Het thema is: ‘De zegen van Aäron, het laatste woord’.
Suggesties voor de gebedstelefoon kunt u appen naar 06-25122783.
De collecten zijn bestemd voor 1: Kerk en 2: Het Passion.
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. kerk Schildwolde. Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.
U kunt de dienst meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.

Als middagdienst zenden we om 14.30 uur via onze kanalen de morgendienst uit vanuit CGK te Winschoten, voorganger ds. G. Huisman.
De landelijke diensten op beleefmee.nl zijn in de komende weken openlucht-diensten. Aanstaande zondag kunt u kijken en luisteren naar dominee Gerbram Heek over ‘Geloof in Gods nieuwe wereld’.

X