Vanwege de aangescherpte maatregelen zijn vanaf 11 oktober de kerkdiensten alleen online te volgen. Gezien de verlenging van de overheidsmaatregelen heeft het coronateam besloten om dit een aantal weken langer vol te houden. Op 11 oktober heb ik dit in de kerkdienst toegelicht. We nemen dit besluit niet uit angst voor ziekte, voor mensen of voor de media. We doen dit, omdat we van onze kant loyaal willen meewerken aan het beleid van de regering om het coronavirus onder controle te krijgen. De overheid vraagt ons om elkaar zo weinig mogelijk op te zoeken. Het is een beslissing die we met pijn in het hart nemen. Maar wel in het vertrouwen dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. Zodra we ruimte zien, zullen we de zalen weer openstellen.
Ik heb hierbij twee vragen:
– Wil je bidden of de Heilige Geest aanwezig wil zijn in de huizen waar mensen kijken en/of luisteren naar de online dienst? Inclusief je eigen huis?
– Wil je in de komende week met iemand in je kring of wijk contact zoeken om even bij te praten en met elkaar mee te leven?
Met hartelijke groeten,
Kees van Dusseldorp

Online diensten

‘s Morgens wordt er een onlineleesdienst gehouden waarin Ds. Van Dusseldorp voorgaat. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nu
Collectes:
1 Voedselbank Hoogezand
2 Platvorm Kerk & Aardbeving  
Het rekeningnummer voor de collecte is    NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. kerk Schildwolde. Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van GKV Beilen ds. Havinga.
De landelijke diensten op beleefmee.nl 10:30 Dalfsen – Het Kruispunt met ds. Luite-Harm Kooij.

X