We kijken terug op een intense week als gemeente: twee begrafenissen, waarin we de troost en nabijheid van God hebben gezocht. Dat blijven we doen voor de betrokken families, voor elkaar en voor onszelf. We zijn immers een gemeente van Christus, bij elkaar gebracht rond het goede nieuws van verlossing en eeuwig leven. We hebben elkaar ook nodig om dat te beseffen en in dat licht te leven. Dat geldt niet alleen als je een geliefde moeten missen, maar in alles wat je bezighoudt. Ik hoop dat je – met alle beperkingen die er zijn – verbonden blijft met andere christenen en met de kerk. Het kan best zijn dat je daar nu wat meer moeite voor moet doen: om even te bellen, om je ertoe te zetten om alleen of als gezin de kerkdienst te volgen. Ik wens je toe dat je hierin iets ervaart van de Heer zelf, die vanuit de hemel voor ons zorgt.
Kees van Dusseldorp

Van de kerkenraad
De kerkenraad hoopt komende donderdag voor het eerst weer te vergaderen in de Kandelaar, uiteraard met inachtneming van de overheidsregels.
Als we de gebouwen weer willen gaan gebruiken, moeten we een  ‘gebruiksplan’ voor de kerk maken. Daarin staat beschreven welke maatregelen wij als kerk nemen en hoe we de ruimte gaan benutten die ontstaat als we ná 1 juli hopelijk weer met beperkt aantal mensen bij elkaar mogen komen. Zodra dit gebruiksplan vastgesteld is, krijg je dat!
Al een poos geleden heeft de kerkenraad een beslissing genomen over het (predikants)werk in de gemeente. In de komende Band zal dit voorstel worden gepresenteerd en toegelicht. Daarbij wordt ook aangegeven op welke manier jij daarop kunt reageren.

Voor de kinderen
Speciaal voor de kinderen zie je hier een puzzel en een werkblad. Veel plezier!

Online diensten zondag a.s.
In de morgendienst hoopt Nico Dijksterhuis voor te gaan. Het thema van de preek is: ‘Alles wordt nieuw’. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur de dienst uit vanuit de Oosterparkkerk in Groninen. Ds. Rinze IJbema gaat in deze dienst voor met als thema: ‘Tussen Hemelvaart en Pinksteren’.
De landelijke dienst op beleefmee.nl begint om 10:30 uur en komt deze keer uit Oostenrijk. Ds. Peter Drost (ERK-Graz) is de voorganger.  

Gebed en collecten
Suggesties voor dankzegging en voorbede zijn van harte welkom! Je kunt ze van tevoren of tijdens de dienst doorgeven op 06-25122783.
De collecten zijn zondag bestemd voor 1: Evangelisatiewerk en 2: LPB (Luisterpost/Bralectah). Deze organisatie verzorgt in deze periode ook de landelijke diensten op beleefmee.nl. Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 tnv Geref. kerk Schildwolde.  Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

X