Ervaar ik deze tijd als een beproeving? Ja, in bepaalde opzichten wel. We kunnen niet zo kerk-zijn als we graag zouden willen. De tijd is onzeker en de verscherpte maatregelen zijn weer een stap terug.
In de Bijbel wordt van beproevingen gezegd dat ze ons geloof kunnen versterken. Dat ervaar ik ook: we worden teruggeworpen op de kern van ons vertrouwen en van ons geloof. Jakobus schrijft (1:3) dat je om die reden zelfs blij kunt zijn. Niet met de beproeving zelf, maar wel met de uitkomst ervan: geestelijke winst door groei in geloof en hoop.
Als dat een mogelijk effect is, mogen we daar met elkaar naar zoeken. Niet voor niets koppelt Jakobus daar (1:5) een gebed om wijsheid aan vast.
Die wijsheid en blijdschap wens ik jou ook toe!
Kees van Dusseldorp

Van het coronateam

Willen jullie in verband met de aangescherpte maatregelen van de overheid om het coronavirus terug te dringen, overwegen in hoeverre een bijeenkomst of vergadering noodzakelijk is? Een vergadering is zeker mogelijk, maar we willen de oproep van de overheid ter harte nemen om in de komende drie weken zo min mogelijk ontmoetingen en bewegingen te organiseren.

Aanmelden voor de diensten

Tot nu toe kunnen alle mensen die zich aangemeld hebben, een plek in de kerkzaal of de Kandelaar krijgen. Voor de komende zondagen is de volgorde van indeling (eerst 60 personen in de kerkzaal, daarna 40 in de Kandelaar):
4/10: wijk 2,3,4,5,6,1
11/10: wijk 4,5,6,1,2,3
18/10: wijk 6,1,2,3,4,5.

Online diensten

Op 4 oktober a.s. wordt er ‘s morgens een onlinedienst gehouden waarin Ds. Van Dusseldorp voorgaat. Je kunt de dienst meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
De collectes zijn voor 1: Zending Zuid Afrika en 2: Israëlzondag Yachad.

Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van de GKV Loppersum voorganger ds. Kanis.
De landelijke diensten op beleefmee.nl 10:30 Zwolle – Koningskerk met ds. Jeroen Sytsma

X