Naar de kerk
Afgelopen zondag is voor het eerst weer ruimte gegeven aan kerkgangers. Zo’n zestig mensen hebben zich aangemeld. We zijn blij dat dit kon. Wel pakken een aantal aandachtspunten op, zodat het wat soepeler loopt. Vanwege het aantal besmettingen in de regio gaan we nog niet uitbreiden. Het maximumaantal ligt op 100 kerkgangers (60 in de kerkzaal en 40 in de Kandelaar).
Het is zoeken naar een goede invulling waarin kerkgangers én thuiskijkers zich meegenomen weten in de liturgie. Mocht je daar suggesties voor hebben, wil je die dan doorgeven?
Lees hier hoe je je kunt aanmelden voor een dienst.

Jeugdwerk
Voor het jeugdwerk sluiten we ons aan bij de richtlijnen voor middelbare scholen. Dat betekent: – blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt
– volg de richtlijnen rond afstand en hygiëne op
– in de zaal staan óf de deuren óf de ramen open

Online diensten
‘s Morgens wordt er een onlinedienst gehouden waarin ds. van Dusseldorp voorgaat. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nl.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van de GKV Bedum voorganger ds. van Rijswijk

De landelijke diensten op beleefmee.nl : 11:30 @ Kapelkerk – Alkmaar met ds. Paul van der Velde

X