We hebben al een hele tijd geen Avondmaal gevierd in verband met Corona. Maar we kunnen wel over het Avondmaal nadenken en erover spreken. Het is een wonderlijk mooi teken dat de Heer aan ons heeft gegeven. Elke keer als je Avondmaal viert of je denkt na over het Avondmaal denk je aan de Heer. Zo blijft Hij in onze gedachten. Onze Heer Jezus stelt het Avondmaal in terwijl de discipelen er nog nauwelijks iets van begrijpen. Maar peilen wij de diepgang van het Avondmaal, dat we één zijn met de Heer, een deel van het lichaam van Christus. En wat een feest wanneer ook de Heer straks wijn drinkt, met ons, in het Koninkrijk van God.
Zondagochtend a.s gaat de preek over zondag 28.
Hartelijke groet,
Hedzer Zeilstra

Online diensten

In de morgendienst om 9.30 uur zal ds. Zeilstra uit Zuidbroek voorgaan. In deze dienst gaat het over het avondmaal naar aanleiding van Zondag 28.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst uit vanuit de Oosterkerk te Groningen. Voorganger is ds. IJbema.
Je kunt beide diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.

De landelijke diensten op beleefmee.nl zijn in de komende weken openlucht-diensten. Komende zondag gaat ds. Lieuwe de Jong (GKV Apeldoorn) voor. Het thema is ‘Een plaats waar je nog nooit bent geweest’.

X