Verdriet
Bijna acht weken geleden hebben we gebeden voor br. Frans Boven, omdat zijn sterven dichtbij leek. Van de Heer heeft hij nog een waardevolle tijd ontvangen, waarin zijn vrouw en kinderen hem nog bij zich hadden, met hem konden spreken en ze hun liefde voor elkaar konden delen. Br. Boven leefde in gelovig vertrouwen op de Heer. Nu heeft de Heer hem thuisgehaald op de leeftijd van 91 jaar.
Op dezelfde dag werden we overrompeld door het plotseling overlijden van Jorik Kuiper, 28 jaar. Door een noodlottig ongeval kwam hij om het leven terwijl hij op zijn motor op weg was naar een vriend. Verbijsterd zijn we door dit bericht. Er is grote verslagenheid bij zijn ouders, Martin en Ella, bij zijn familie en vrienden. Ook het fatale motorongeluk van zijn vriend Tjalling Battjes twee jaar geleden komt weer in alle hevigheid boven. We bidden om Gods eeuwige armen om ieder heen. De Heer is onze schuilplaats!
Kees van Dusseldorp

Begrafenissen
Vanwege de coronamaatregelen zullen de begrafenissen anders verlopen dan gebruikelijk. De diensten in de kerk mogen alleen door een beperkt aantal genodigden worden bijgewoond. U kunt daarom niet in de kerk terecht. U kunt de diensten volgen via kerkradio of kerkdienstmeebeleven. U zult uw meeleven op andere wijze aan de familie kenbaar moeten maken. Voor br. Boven wordt een online condoleanceregister geopend op www.memori.nl.
De dankdienst voor br. Frans Boven zal maandag om 13:30 uur worden gehouden. Daarna wordt hij begraven in Schildwolde.
De samenkomst voor Jorik Kuiper wordt woensdag om 10:30 uur gehouden. Hij wordt begraven in Slochteren.
In beide gevallen geldt: er is geen bezwaar tegen als u uw deelneming toont door aan de kant van de weg te staan terwijl de rouwstoet passeert. Wilt u zich dan beperken tot de Hoofdweg (niet op de parkeerplaatsen bij de kerk of de begraafplaats) en voldoende afstand tot elkaar houden?

Online diensten
In de morgendienst van zondag a.s. hoop ik zelf voor te gaan. Aan de hand van Psalm 61 willen we Gods aanwezigheid en troost zoeken: ‘Breng mij op de rots.’ Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur de dienst uit vanuit Het Noorderlicht, GKV Assen-Peelo. Ds. Ernst Leeftink gaat in deze dienst voor.
De landelijke dienst op beleefmee.nl begint om 10:30 uur en komt deze keer uit de NGK te Zalk. Ds. Melle Oosterhuis onder het thema ‘Wonen bij God’.

Gebed
Suggesties voor dankzegging en voorbede zijn van harte welkom! Zo blijven we een biddende gemeente, ook al ontmoeten we elkaar niet. Je kunt van tevoren of tijdens de dienst doorgeven op 06-25122783.

Collecten
De collecten zijn zondag bestemd voor 1: Ondersteuning classiskerken en 2: MAF Nederland. Het rekeningnummer is NL93 INGB 0001 5640 23 tnv Geref. kerk Schildwolde.  Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

Nieuwe website
Onze website www.gkv-schildwolde.nl is vernieuwd. Er is in de afgelopen weken hard aan gewerkt achter de schermen om een frisse en snellere website te bouwen. Onder andere de online-diensten zijn gemakkelijker te vinden. Houd er rekening mee dat nog niet alles even goed zal werken. Opbouwende tips en suggesties worden op prijs gesteld!

Voor de kinderen
Ook deze week heeft de Kidzklup weer een leuke opdracht voor jullie bedacht!

X