In de komende week gaan de scholen weer beginnen. Ook het kerkelijk leven pakken we weer op, maar nog steeds met de nodige beperkingen. Het blijft een spanning: we willen niet bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus en tegelijk het kerkelijk leven wel door laten gaan. Dat zal voorlopig nog niet zo kunnen als we graag zouden willen.
In de komende weken zullen moderamen, kerkenraad en coronateam verder nadenken over ons kerkelijk leven in deze tijd van corona en anderhalvemeter-maatregelen. Als je daar ideeën of overwegingen bij hebt laat het aan mij weten. Ik ben blij met de mogelijkheden om de dienst aan de Heer door te laten gaan en hoop van harte dat het jou helpt om zelf de Heer te dienen en je plek in de gemeente in te nemen.
Kees van Dusseldorp

Online diensten

In de morgendienst wordt een begin gemaakt met het lezen uit Filippenzen. Een mooie, persoonlijke brief over christen-zijn en kerk-zijn, actueel voor onze tijd. De eerste preek gaat over Filippenzen 1:1-11 en heeft als thema: ‘Contactloos verbonden?’ Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nu.
De collectes zijn zondagmorgen voor
1: Zending Zuid Afrika
2: Stichting De Schuilplaats
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. kerk Schildwolde. Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

ls middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van de GKV Harkstede, voorganger ds. Heij.
De landelijke diensten op beleefmee.nl zijn in de komende weken openlucht-diensten. Aanstaande zondag kunt u kijken en luisteren naar dominee Lieuwe de Jonge over “Bouwen zonder balken”.

Meedoen aan de diensten?

Videobijdrage: heb je een leuk filmpje of wil je een filmpje als bijdrage uit de gemeente voor een eredienst opnemen? Bel of mail dan met Henk Gernaat (06-52348616).
Gebedstelefoon: suggesties voor dankzegging en voorbede graag naar 06-25122783.
Dit kan nog tijdens de dienst, maar u kunt de suggesties ook eerder inzenden. En uiteraard kan het ook gewoon via uw wijkambtsdrager.
Verzoeknummers: voor of na de dienst? Of meewerken aan opnames voor de samenzang? Mail Annet Louters of bel 0621103655.

X