Kerkgangers en thuiskijkers

Veel gemeenteleden komen nog niet naar de kerk. Dat is prima! Als je liever nog niet komt, is daar geen enkel bezwaar tegen.
Sommige mensen vragen zich af wat de meerwaarde is van kerkgang. Je mag in de kerk toch niet zingen en moet afstand houden. En in de Kandelaar kijk je ook maar naar een scherm. Thuis gaat het toch ook goed?
Wij zijn echt blij dat de verkondiging van Gods Woord online doorgaat. Er is verbondenheid binnen de gemeente, binnen en buiten de online diensten. En thuiskijken geeft voor veel mensen minder drukte.
Toch heeft kerkgang wel meerwaarde, ondanks de beperkingen: De beleving van de liturgie in de kerk of de Kandelaar is anders dan thuis. Ook kan ‘kerkgang’ je helpen om de zondag aan God te wijden. Verder ervaar je de gemeenschap sterker als je ziet hoe je samen met anderen de Heer dient.
Bovenstaande is niet bedoeld om je over te halen. Maak je eigen keuze. We bidden dat de mogelijkheden weer groter worden. Tot die tijd dragen we met elkaar, thuiskijkers én kerkgangers, de beperkingen van huidige situatie. Gelukkig laat God zich door onze omstandigheden niet verhinderen om dichtbij te komen. Dat wens ik jou toe, op zondag en op de andere dagen van de week.
Kees van Dusseldorp

Online diensten

‘s Morgens wordt er een onlinedienst gehouden waarin ds. van Dusseldorp voorgaat. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nl
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van de GKV Bedum voorganger ds. M. de Vries.
De landelijke diensten op beleefmee.nl : 10:30 uur Kandelaarkerk – Heemse met dominee Rutger Heij over: “Leef in het heden”

X