Als ik mensen vraag of deze coronatijd ook iets goeds brengt, krijg ik nogal eens als reactie terug: ‘Er is meer rust’. Minder vergaderingen, minder reizen, minder verplichtingen. Ook op zondag hebben we minder drukte. Dit zal niet voor iedereen opgaan: sommige mensen hebben het juist veel drukker, voor anderen is het erg stil geworden, in sommige gezinnen loopt de stress juist op. Toch is het goed om bij deze reactie stil te staan. Het houdt mij een spiegel voor: laat ik mijn agenda vaak niet veel te vol lopen door van alles wat ‘moet’ en iedereen die iets ‘wil’?
Laten we de pas op de plaats gebruiken om meer vanuit onze rust en ruimte in Jezus Christus te leven.
Kees van Dusseldorp

Online diensten
In de morgendienst gaat student Nico Dijksterhuis voor. Het thema van de preek is: ‘De Heer zorgt voor het geloof en vormt zich een gemeente.’
Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de dienst uit vanuit De Rank (CGK Winschoten). Ds. Gurbe Huisman gaat voor. (Hij zou bij ons preken als er geen coronacrisis was geweest.) De preek draagt als thema: ‘Koffers al gepakt?’
De landelijke dienst op beleefmee.nl is deze week een dienst waaraan dove mensen meewerken. De dienst wordt uitgezonden vanuit de CGK te Kampen en begint om 10:30 uur. Voorganger is ‘gebarendominee’ Martin Visser.

Gebed en collecten
Je suggesties voor dankzegging en voorbede zijn van harte welkom! Je kunt ze van tevoren of tijdens de dienst doorgeven op de gebedstelefoon: 06-25122783.
De collecten zijn zondag bestemd voor 1: Kerk en 2: Algemeen Christelijke Doelen.
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 tnv Geref. kerk Schildwolde.  Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

X