Vorige week baden we om regen. Deze week kwam er regen. We kunnen daar meteorologische verklaringen voor geven. Tegelijk weten we dat het onze Vader is die alles in stand houdt en regeert: er zijn geen automatismen. Daarom bidden en danken we. Voor onszelf en voor anderen. In vertrouwen en met eerbied.
Datzelfde geldt ook voor de jongelui die deze week gehoord hebben dat ze het ‘eindexamen’ hebben gehaald. Van harte gefeliciteerd! De uitslag was voor niemand een verrassing. Tegelijk is er wel terechte blijdschap en dankbaarheid.
Laten we zo leven: we nemen onze verantwoordelijkheid en beseffen onze afhankelijkheid. Dat is leven als een kind van God.
Kees van Dusseldorp

Online diensten
In de morgendienst van zondag 7 juni a.s. lezen we verder in Romeinen 8 om meer te ontdekken over het werk van de Heilige Geest. Het thema van de preek is: ‘Door de Geest vrij van angst!’. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur de dienst uit vanuit Het Noorderlicht– GKV Assen-Peelo. Ds. Ernst Leeftink gaat in deze dienst voor met als thema: ‘Een exclusief aanbod!
De landelijke dienst op beleefmee.nl begint om 10:30 uur en is dezelfde dienst die wij om 14:30 uur uitzenden.

Gebed en collecten
Je suggesties voor dankzegging en voorbede zijn van harte welkom! Je kunt ze van tevoren of tijdens de dienst doorgeven op de gebedstelefoon: 06-25122783.
De collecten zijn zondag a.s. bestemd voor 1: Kerk en 2: Stichting Present.
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 ten name van Geref. kerk Schildwolde.  Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

X