Deze week las ik het begin van Filippenzen 1. Ik herkende daar veel in. Paulus, die de gemeente al een poos niet gezien heeft, schrijft: ‘Telkens als ik aan jullie denk, dank ik God voor jullie geloof. Ik ben ervan overtuigd dat God zijn plan zal uitvoeren. En ik bid dat jullie liefde blijft groeien’. Het is goed om deze positieve insteek te blijven kiezen als je aan de kerk denkt! Laten we voor elkaar en voor de gemeente danken en bidden!
Kees van Dusseldorp

Online diensten
In de morgendienst op zondag 14 juni a.s. lezen we voor de derde en laatste keer uit Romeinen 8 over het werk van de Heilige Geest. Het thema van de preek is: ‘De Geest bidt vanuit ons leven’. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de dienst uit vanuit GKV Loppersum-Westeremden. Ds. Christiaan Kanis gaat in deze dienst voor met als thema: ‘De kracht van jouw gebed!
De landelijke dienst op beleefmee.nl begint om 10:30 uur en komt uit de Morgensterkerk uit Den Haag. Ds. Arnout Francke preekt onder het thema: ‘Gewoon trouw zijn – kerk zijn nu’.

Gebed en collecten
Je suggesties voor dankzegging en voorbede zijn van harte welkom! Je kunt ze van tevoren of tijdens de dienst doorgeven op de gebedstelefoon: 06-25122783.
De collecten zijn zondag bestemd voor 1: Diaconie en 2: Mercy Ships.
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 tnv Geref. kerk Schildwolde.  Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

X