Afgelopen zondagen konden we met maximaal 140 kerkgangers de dienst in de kerk en de Kandelaar beleven en zonder volumebeperking meezingen met de liederen. Inmiddels stijgen het aantal positieve coronatesten en is het risiconiveau in Groningen weer opgeschaald naar het niveau “zorgelijk”. Helaas heeft dit ook gevolgen voor onze diensten. We volgen hierbij de routekaart van het CIO.

Voor samenzang geeft de routekaart bij het risiconiveau “zorgelijk” aan: op een ingetogen manier, zonder extra volume (=praatniveau). De tijdsduur is niet beperkt. Vanaf komende zondag is het meezingen dus mogelijk op een ingetogen manier.
Verdeling kerkzaal – Kandelaar
De kerkgangers die zich bij Anky Kruizenga hebben opgegeven zijn uitgenodigd om de kerkdienst in onze gebouwen mee te maken. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden voor de Denemarkerwijk (wijk 3). De Denemarkerwijk was uitgenodigd in de kerkzaal maar is verplaatst naar de Kandelaar.
Voor de volledigheid hieronder de plaatsing voor aanstaande zondag (voor degene die zich hebben
opgegeven):
In de kerkzaal: wijk 5, 6, 1 en 2 (dus Schatterswijk, Schildwijk, Fromawijk, Fraeylemawijk).
In de kandelaarzaal: wijk 3 en 4 (dus Denemarkerwijk en Woldwijk).

Iedereen die een dienst in de kerk of kandelaarzaal wil bijwonen moet zich opgeven. Opgeven kan van maandagmorgen tot uiterlijk woensdagavond 19.00 uur. De wijkindeling voor de volgorde van plaatsing wordt wekelijks gepubliceerd in de nieuwsbrief.

Lange tijd konden we in onze gebouwen niet meezingen met de liederen. Sinds enkele weken kan er weer (ingetogen) worden meegezongen. De afgelopen keren was het geluid van de zang niet altijd optimaal. De mensen van de techniek werken aan een balans waarin de zang voor zowel de kijkers als voor de aanwezigen zo goed mogelijk kan worden meebeleefd.

X