Zijn we overgeleverd aan de grillen van een virus en overheidsmaatregelen? Dat lijkt wel zo: we hebben er geen invloed op en moeten ons steeds aanpassen aan de ontwikkelingen. We proberen zo goed en zo kwaad als het gaat door te gaan met kerkdiensten, meeleven en online overleg. Toch zijn we er niet aan overgeleverd. Want de Geest van God is niet afhankelijk van onze mogelijkheden en onze beperkingen. Daarom houden we vrede en vertrouwen en verdragen we de moeiten van deze tijd. Juist nu zijn mensen nodig die leven in geloof, hoop en liefde.
Ik heb het zelf nodig om hieraan regelmatig herinnerd te worden. Daarom schrijf ik het voor jou ook nog maar eens op…
Kees van Dusseldorp

Preken uit Johannes

Nadat we vorig jaar vaak uit Markus hebben gelezen in de kerkdiensten, hoop ik dit jaar Johannes centraal te stellen. Met de kerst ben ik ermee begonnen: Het licht schijnt in de duisternis! (1:5). Johannes geeft in zijn boek aanvullende verhalen op wat we van Jezus’ leven weten uit de andere evangeliën. Hij is erop gericht dat iedere lezer tot dezelfde uitroep over Jezus komt als Thomas ‘Mijn Heer en mijn God!’ (20:28). Het is mijn overtuiging en ervaring dat de Heer ons aanspreekt als we biddend lezen en luisteren. Een suggestie: Misschien kun je zelf in deze maanden ook het evangelie van Johannes lezen?

Online diensten

‘s Morgens wordt er een online dienst gehouden. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nl.
Als middagdienst zenden we om 14:30 via onze kanalen de morgendienst van de GKV te Loppersum, dit is een leesdienst.
De landelijke diensten op beleefmee.nl : 10:30 – 11:30 @ Wezep – ds. Maarten van Loon over het thema: “Een nieuwe start”

Filmpjes uit de gemeente

Deze week helaas geen filmpje als bijdrage vanuit de gemeente. Het is zeker de bedoeling om de komende tijd weer een filmpje te maken maar dan moeten er ook geschikte onderwerpen zijn om in beeld te brengen en de broeders en zusters moeten op dat moment ook kunnen. Zelf was ik deze week ook druk met andere zaken. Dus daarom nog even weer een oproep, heeft u een leuk idee, voor nu of voor later laat het mij weten dan kunnen we het voorbereiden en een filmpje maken.
Henk Gernaat, tel. 06-52348616

X