Nieuwjaarswensen op film

Er zijn inmiddels vele nieuwjaarswensen binnengekomen. Deze zijn samengevoegd tot één film welke op nieuwjaarsdag aansluitend op de kerkdienst getoond. Bent u er nog niet aan toegekomen? Het kan nog!
De bijdragen die oudjaarsdag en nieuwjaarsdag nog binnenkomen worden daaraan toegevoegd en deze langere film wordt zondagmorgen na de kerkdienst getoond.
Henk Gernaat 06-52348616

Nieuwe Band

Volgende week verschijnt de eerste Band van 2021. Copy graag inleveren vóór maandag a.s. 21.00 uur.

Online diensten 

De online diensten kunt u de komende dagen meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nl
Als zondagmiddagdienst zenden we om 14.30 uur via onze kanalen de morgendienst van de GKV te Loppersum uit, dit is een leesdienst.
De landelijke diensten op beleefmee.nl kunt u zien om 10.30 vanuit Wezep, ds. Maarten van Loon preekt over het thema ‘Een nieuwe start’.

Suggesties voor dankzegging en voorbede bij onze eigen diensten graag doorgeven via 06-25122783. Dit kán, maar hoeft niet tijdens de dienst, u kunt de suggesties ook eerder inzenden. En uiteraard kan het ook gewoon via uw wijkambtsdrager.
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23  t.n.v. Geref. kerk Schildwolde.    

                                                           

X