Corona is nog niet verdwenen, we gaan in de kerk voorzichtig met elkaar om. Het beleid blijft voorlopig:

  • Bij “verkoudheid/griep”klachten: online meedoen en zo nodig testen op corona
  • Zoveel mogelijk thuis naar het toilet
  • Handen ontsmetten bij binnenkomst
  • Jas meenemen naar binnen
  • Ruimte geven: 1 zitplaats tussen jou en je ‘naaste’ die niet bij jouw huishouding hoort
  • Zoveel mogelijk op je plaats blijven
  • Bank voor bank, rij voor rij de kerk/zaal verlaten
  • Collecte via de GIVT app of overmaken op NL93 INGB 0001 5640 23 tnv Geref. kerk Schildwolde
  • Heilig Avondmaal met aparte bekertjes
  • Ventilatie (raam open) in de zalen van de Kandelaar

Collecte Dankdag

Op dankdag wordt er ’s middags en ’s avonds een deurcollecte gehouden bij binnenkomst… dus vóór de dienst.

De Band ligt klaar in uw postvakje!

Afgelopen donderdag is De Band uitgekomen en ligt klaar in uw postvakje om afgehaald te worden.
Als u zondag ‘de Band’ wilt meenemen willen we u vragen uw postvakje voorafgaand aan de dienst te legen. Hiermee voorkomen we teveel drukte na afloop van de dienst. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!
Voor degene die (nog) niet in de kerk of kandelaar komen is er de mogelijkheid om ‘de Band’ alsnog te laten bezorgen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw wijkambtsdrager.
Voor een paar kringen geldt overigens een uitzondering: de adressen in deze kringen hebben ‘de Band’ inmiddels al bezorgd gekregen!

X