Ik moet ervan zuchten, dat de coronamaatregelen nog weer verscherpt zijn. Ik merk bij mijzelf de neiging om er een mening over te hebben. Of om de grenzen te zoeken: Wat mag er nog net wel? Kunnen we geen uitzondering maken? Tot mij oog deze week viel op 1 Petrus 3:13-17, over het lijden in de eindtijd. Niet dat wij erg te lijden hebben. Maar de houding die Petrus beschrijft, raakte en ontspande me: ‘Laat u niet in verwarring brengen, maar erken Christus als Heer en reageer zachtmoedig en met respect.’ Ik geef het graag door…
Kees van Dusseldorp

Zondagmorgen: meedoen met je telefoon!
Komende zondag maken we weer gebruik van Mentimeter. Iedereen die live meekijkt, kan meedoen met zijn/haar telefoon. Het helpt je om echt deel te nemen aan de dienst. En het is heel fijn om te merken dat we met veel mensen verbonden zijn! Op drie momenten tijdens de dienst krijg je een vraag op je telefoon. De reacties komen in beeld. Je kunt van tevoren alvast op je telefoon naar www.menti.com gaan. De toegangscode is 24 52 00 8 (ik zal dat zondag ook nog zeggen). Uiteraard krijg je pas tijdens de dienst de vragen in je scherm. Doe je mee? Leuk!

Online diensten
‘s Morgens wordt er een online dienst gehouden. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nl
Als middagdienst zenden we om 14:30 via onze kanalen de morgendienst van de GKV te Beilen; voorganger ds. Havinga.
De landelijke diensten op beleefmee.nl : vanuit Brazilië 10:30 @ IER Colonia – ds. Roel Sietsma.

X