De afgelopen twee zondagen konden we weer met 80 kerkgangers de dienst in de kerk beleven en ingetogen meezingen met de liederen. Inmiddels is het risiconiveau in Groningen afgeschaald naar het laagste niveau “waakzaam”. Hierdoor is opnieuw ruimte ontstaan om de coronamaatregelen verder af te bouwen.

We gaan D.V. vanaf 4 juli naar maximaal 140 kerkgangers!
Op dit moment is alleen de afstandsmaatregel nog van kracht. Voor de kerkzaal blijft de maximale bezetting 80 kerkgangers. Vanaf aanstaande zondag is ook de kandelaarzaal beschikbaar voor kerkgangers. In de kandelaarzaal kunnen we 60 kerkgangers toelaten. We zijn blij dat opnieuw een groter deel van onze gemeente van de mogelijkheid gebruik kan maken om op zondag weer ‘naar de kerk’ te gaan.

Opgeven

Ook met de huidige versoepelingen moet iedereen die een dienst in de kerk of kandelaarzaal wil bijwonen zich opgeven. Opgeven kan van maandagmorgen tot uiterlijk woensdagavond 19.00 uur. De wijkindeling voor de volgorde van plaatsing blijft gehandhaafd. Op basis van de wijkvolgorde vullen we eerst de kerkzaal en vervolgens de kandelaarzaal. Je krijgt bericht in welke zaal er een plaats voor je is gereserveerd.

Zingen

Vanaf komende zondag zijn er ook geen beperkingen meer voor het volume en de tijdsduur van samenzang.  We zijn dankbaar en blij dat we vanaf komende zondag weer kunnen meezingen met alle liederen!

Mondkapje

Met betrekking tot de mondkapjes volgen we het overheidsbeleid. Aangezien het in onze gebouwen mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden is een mondkapje niet meer verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om de 1,5 meter afstand in acht te houden. We gaan er vanuit dat je thuis blijft bij corona gerelateerde klachten.

Toekomst

Als coronateam adviseren we de kerkenraad over het gebruik van onze gebouwen en de corona gerelateerde maatregelen die daarbij horen. In ons advies hebben we ook aandacht gegeven aan de inzet van de gebouwen in de middag. De invulling en organisatie van de diensten is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
We houden de komende weken het aantal opgaven in de gaten en streven er naar dat zo veel mogelijk mensen ‘naar de kerk’ kunnen gaan. Met 140 kerkgangers is de maximale capaciteit, op 1,5 meter, van onze gebouwen echter bereikt. Indien nodig kunnen we eventueel gebruik maken van De Ark. Deze mogelijkheid houden we nog even ‘achter de hand’.

We zijn blij en God dankbaar dat we bovenstaande met je kunnen delen. Vanzelfsprekend kunnen er omstandigheden zijn waarbij we toch anders moeten beslissen of moeten bijsturen. We hopen en bidden echter dat we de positieve lijn die is ingezet kunnen blijven volgen.

Online diensten

’s Morgens én ‘s middags wordt er een online dienst gehouden. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of   via www.kerkdienstmeebeleven.nu
De landelijke diensten op beleefmee.nl  10:30  Kampen – Theologische Universiteit met voorganger Fennand Bakker

Trouwdienst van Thijs en Geke

X