Vanaf afgelopen zondag konden we weer met 60 kerkgangers de dienst in de kerk beleven. Het was mooi om te zien dat de kerk weer wat verder gevuld kon worden. Zoals je wellicht hebt gelezen worden de versoepelingen in de covid-19 maatregelen door de rijksoverheid versneld doorgevoerd. Inmiddels is het risiconiveau in Groningen afgeschaald naar het niveau “zorgelijk”. We zijn dankbaar dat hierdoor opnieuw weer meer ruimte komt voor kerkgangers en zang in de kerkdiensten.
Vanaf komende zondag kunnen we opschalen naar maximaal 80 kerkgangers in de dienst. We verwachten dat we met 80 kerkgangers en de medewerkers aan de dienst het maximale aantal mensen op 1,5 meter benaderen. Uiteraard blijven we dit monitoren en voeren we aanpassingen door indien nodig.

Opgeven

We zijn blij dat opnieuw een groter deel van onze gemeente van de mogelijkheid gebruik kan maken om op zondag weer ‘naar de kerk’ te gaan. met de huidige versoepelingen moet iedereen die een dienst in de kerk wil bijwonen zich opgeven. Opgeven kan van maandagmorgen tot uiterlijk woensdagavond 19.00 uur. De wijkindeling voor de volgorde van plaatsing blijft gehandhaafd.

Zingen

Inmiddels is het risiconiveau in Groningen afgeschaald naar “zorgelijk”. Voor samenzang geeft de routekaart die we volgen aan: op een ingetogen manier, zonder extra volume (=praatniveau). De tijdsduur is niet meer beperkt. We zijn dankbaar en blij dat we vanaf komende zondag weer ingetogen kunnen meezingen met alle liederen!

X