De lockdown raakt iedereen: kinderen, jongeren, gezinnen, singles, ouderen. Het geeft moeite, eenzaamheid en zorg. En in deze tijd bereiden we ons voor op de viering van het kerstfeest. Toch kan dat, ook met de woorden ‘feest’ en ‘vieren’. Ik moet denken aan Paulus die in de gevangenis zijn blijdschap in de Heer niet kwijtraakte. En aan vervolgde christenen, die toch manieren vinden om de kern van het kerstfeest te vieren: dat de Messias is geboren, het Licht in de donkere wereld, de Immanuël. Ik wens je toe dat je door het kerstfeest je iets van de vrede, vrijheid en vreugde in Christus ervaart.
Kees van Dusseldorp

Hoera, het is 4de advent!
In de weken van advent leven wij langzaam toe naar het licht van Kerstfeest. Elke week steken we een kaarsje aan. De adventszondagen zijn lichtpuntjes op weg naar Kerst. Zo wordt het steeds lichter om ons heen. Zondagochtend stellen wij elkaar de vraag: “Hoe ga jij om met jouw toekomst?”.
Ook worden er tijdens de kerkdienst vier kaarsen aangestoken en wordt er een gedichtje voorgelezen:
Vier kaarsen in het donker vertellen in de nacht
met licht en blij geflonker dat ons de Vrede wacht.

Online diensten
‘s Morgens wordt er een online leesdienst gehouden. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nl.
Zondagochtend zijn de collectes voor:
1: Zending Zuid Afrika
2: SGJ/Timon
Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. kerk Schildwolde. Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

Als middagdienst zenden we om 14:30 via onze kanalen de morgendienst van de GKV Loppersum; voorganger ds. van Kanis.
De landelijke diensten op beleefmee.nl: om 10.30 uur kun je kijken naar een speciale dienst vanuit de Bovenkerk met ds. Kees Haak over “Gods finale vredesoffensief”.

X