De stijging van het het aantal positieve coronatesten heeft helaas ook gevolgen voot onze diensten.

Voor de kerkzaal is vanaf komende zondag de maximale bezetting 60 kerkgangers. De kandelaarzaal blijft gesloten. Heb je een uitnodiging voor de kerkzaal ontvangen dan ben je van harte welkom. Liederen kunnen op praatnivo worden meegezongen. De genodigden voor de kandelaarzaal moeten we helaas vragen thuis te blijven.

Opgeven voor de komende diensten gaat zoals voorheen, dus vóór woensdagavonden 19 uur.

We hopen dat de maatregelen van de overheid effect zullen hebben zodat we elkaar snel weer met meer mensen kunnen ontmoeten!

X