‘Ik zie uit naar de Heer’. Dit adventslied van Sela vind ik heel toepasselijk in deze dagen. Niet alleen voor advent, maar ook voor onze kerk en voor onze samenleving. We verwachten het van de Heer, juist als we merken hoe weinig ons lukt en hoeveel we tekort komen. Hij is het Licht dat in een donkere wereld. ‘Ik zie uit naar de Heer’, dat is ook van toepassing op de viering van het avondmaal. In het avondmaal zit immers de erkenning van onze schuld en de overgave aan onze Heiland. Van harte wens ik je toe dat advent en avondmaal je helpen om je verbondenheid aan Jezus Christus te versterken. Zo vind je nieuw vertrouwen voor het leven in zijn Vrederijk!
Kees van Dusseldorp

Avondmaalsviering
We kijken uit naar de viering van het Heilig Avondmaal komende zondag. Je kunt zaterdagmiddag tussen 16:00 en 18:00 uur een avondmaalsetje bij de kerk ophalen met brood en wijn. Je mag ook voor andere gemeenteleden een setje meenemen of iemand vragen om het voor je mee te nemen. Tijdens de viering op zondag in de kerk, kun je op deze manier het avondmaal gelijktijdig thuis meevieren. Uiteraard kun je ook zonder het gebruik van brood en wijn avondmaal vieren. ‘We moeten niet op de tekenen van brood en wijn letten, maar onze harten richten op Jezus Christus, die in de hemel voor ons pleit’. We wensen je een gezegende viering toe, tot versterking van je geloof, tot opbouw van de gemeente en tot eer van God.

Van de Kidzklup
Ook op deze zondag wordt er tijdens de kerkdienst een gedichtje voorgelezen en worden de kaarsen aangestoken. Doet u/jij ook weer mee? Een derde kaars gaat stralen. Wij wachten met geduld
en horen in verhalen
hoe God zijn Woord vervult.

Wij wensen u/jou een goede 3e adventszondag toe!

Techniek
Door de nieuwe apparatuur is de beeldkwaliteit van de uitzending sterk verbeterd. We kregen bericht dat dit niet bij iedereen thuis goed ontvangen kan worden. De ontvangstkwaliteit is afhankelijk van de internetsnelheid en de mogelijkheden van de apparatuur thuis. Daarom zijn er een paar instellingen veranderd. We gebruiken dan niet de maximale capaciteit, maar houden wel een behoorlijke verbetering van de kwaliteit over. Hopelijk kan iedereen de onlinedienst thuis nu zonder haperingen volgen.

Online diensten
‘s Morgens wordt er een online dienst gehouden waarin ds. van Dusseldorp voorgaat. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nl
Als middagdienst zenden we om 14:30 via onze kanalen de morgendienst van de GKV Bedum; voorganger ds. van Rijswijk.
De landelijke diensten op beleefmee.nl : om 10.30 uur is er een speciale dienst vanuit de Bovenkerk met ds. Dick Dreschler over ‘Verheug je over hemels nieuws!’

X