Beste broeders en zusters, jongens en meisjes,
Komende zondagmorgen gaat de leespreek over Psalm 102. We zien daarin Gods genade en Zijn trouw. Zoals de Heer vroeger onder Zijn volk wilde wonen, zo komt Hij vandaag ook naar ons toe. Hij blijft Zijn gemeente bouwen en luistert naar ons gebed! Psalm 102 is ook verbonden met de historie van onze kerk. Daarover zondag meer…
Hartelijke groet,

Eppo Doornbos FAzn

Online diensten

‘s Morgens wordt er een leesdienst gehouden waarin Eppo Doornbos voorgaat. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via kerkdienstmeebeleven.
Blijf na afloop van de dienst nog even kijken naar het orgelspel: ‘Ga dan heen in vrede’.
Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van de GKV te Assen Marsdijk, voorganger ds. Kramer. ~
De landelijke diensten op beleefmee.nl zijn in de komende weken openlucht-diensten. Aanstaande zondag kunt u kijken en luisteren naar dominee Gerbram Heek over “Geloof in Gods nieuwe wereld”.

Meedoen aan de dienst

Ook jouw bijdrage wordt op prijs gesteld!
– Verzoeknummers voor of na de dienst? Of meewerken aan opnames voor de samenzang? Mail Annet Louters, of bel 0621103655.
– Gebedstelefoon: suggesties voor dankzegging en voorbede graag naar 06-25122783.
– Collecte: De collecten zijn zondag bestemd voor 1: Hulpverlening classiskerken en 2: ZOA. Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. kerk Schildwolde. Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.

X