Op kerstavond 24 december a.s. ben je van harte welkom om online de Kerstnachtdienst in Schildwolde mee te vieren.
De dienst begint om 21.30 uur. Vanaf 21.15 uur kun je je al warm zingen via kerkdienstmeebeleven.nl

Voorgangers: ds. Harry Eringa en ds. Kees van Dusseldorp 
Zang en muziek: diverse opnames uit Schildwolde/ Slochteren/Noordbroek 
Collecte: voedselbank Hoogezand 
  
Welkom, votum en groet 
Nu zijt wellekome (zang)
Gebed 
Psalm 130 (zang)
Lezing: Lukas 2:1-5 
Er is een roos ontloken (zang)
Lezing: Lukas 2:6-7 
Als alles duister is (zang)
Korte overweging (1) 
Stille nacht (instrumentaal)
Lezing: Lukas 2:8-14 
Heerlijk klonk het lied der engl’en (instrumentaal)
Hoor de eng’len zingen d’eer (zang)
Lezing: Lukas 2:15-21 
Komt verwondert u hier mensen (zang)
Korte overweging (2) 
Ik kniel aan uwe kribbe neer (zang)
Kerstgroet ‘t Ufkenshuis
Midden in de winternacht (instrumentaal)
Gebed 
Hallelujah (zang)
Zegen 
Ere zij God (instrumentaal & zang)
O Holy Night (instrumentaal)

X