Het nieuwe seizoen is begonnen met de startzondag op 12 september. Ook met de jeugdvereniging willen we weer beginnen.

Het was (en is) een behoorlijke klus om leiders/leidsters te vinden. Veel gehoorde reden om het niet te doen is dat men het te druk heeft en dat elke twee weken een grote belasting is. Ook vergt de vereniging nog best wel enige voorbereiding en ook dat ziet niet iedereen zitten.
De JeugdWerkCommissie (JWC) is samen met de leiders, oud-leiders en belangstellenden om tafel gegaan. Er is een nieuwe opzet bedacht. We hebben aan het begin van de vergadering gelezen uit het doopformulier: “Weet u geroepen deze ouders te steunen door uw voorbede en bereid eraan mee te helpen dat dit kind groeit in het geloof, de genade en het kennen van onze Heer Jezus Christus. Immers, wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden.”
Dit is voor ons de belangrijkste drijfveer om vereniging te geven. Daarbij willen we er op letten dat niet alle kinderen gelijk zijn: er zijn doeners en denkers en ook op leerniveau is niemand gelijk.

Het jaarthema is: Ontmoeten.
Ook in dat kader hebben we wat veranderd aan de opzet van de jeugdvereniging. Het is goed dat kinderen elke keer in hun eigen groep zitten. Dit is veilig en vertrouwd. Hierdoor zullen kinderen makkelijker dingen durven zeggen. Aan de andere kant is het ook goed om andere mensen te ontmoeten en spreken. Mensen met dezelfde overeenkomst: kind van God. Het is ook goed om met anderen, die je minder goed kent, over je geloof te kunnen praten.

De opzet van de vereniging is als volgt.
De eerste keer starten we met alle drie de jaargroepen in ’t Schienvat met een maaltijd. Een ongedwongen samenzijn. Elkaar ontmoeten en leren kennen. Na de maaltijd volgt een introductie op het onderwerp en daarna gaan we in groepen uiteen. De groepen zijn deze keer een mix van alle drie de jaargangen. We sluiten de avond gezamenlijk af.

De volgende twee keren beginnen we niet met een maaltijd. Wel beginnen we gezamenlijk en hebben we een gezamenlijke introductie over het onderwerp. Daarna gaan we in onze eigen jaargroepen uit elkaar. De afsluiting is weer gezamenlijk.

Deze cyclus blijven we het hele seizoen herhalen:

zondag 12-09-21 startzondag
zondag 26-09-21 vereniging met eten
zondag 17-10-21 vereniging
zondag 07-11-21 vereniging
zondag 28-11-21 vereniging met eten
zondag 19-12-21 vereniging
zondag 16-01-22 vereniging
zondag 06-02-22 vereniging met eten
zondag 27-02-22 vereniging
zondag 20-03-22 vereniging
zondag 10-04-22 vereniging met eten
zondag 08-05-22 vereniging
zondag 22-05-22 vereniging
zondag 12-06-22 afsluiting verenigingsseizoen

De vereniging start om 18:00 uur met de maaltijd. Het verenigingsgedeelte start om 18:45. Eindtijd is rond 20:00 uur. Als we geen maaltijd hebben start de vereniging om 18:30 met een inloop en een kwartier later zullen we dan met de vereniging beginnen. Ook deze avond eindigt rond 20:00 uur.
Zoals u op het rooster kan zien hebben we de verenging nu 1 keer in de drie weken. Per avond zullen er twee leiders zijn die het onderwerp voorbereiden en uitwerken. Zij zullen dit op tijd aan de andere leiders doorgeven die dan de tijd hebben om zich in te lezen en voor te bereiden.
Het verenigingsgedeelte duurt nu iets langer dan een uur. Dit geeft meer ruimte. Leiders hebben de afgelopen jaren ervaren dat een uur net te kort is. We hopen met meer tijd dieper in te kunnen gaan op de verschillende onderwerpen.

We gaan deze nieuwe opzet in januari evalueren. Voor vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact op.

Met vriendelijke groet,
JeugdWerkCommissie
Janine van der Wal, Marjolijn Bolhuis, Renita Postma

X